Vill du veta mer om sökoptimering?

När det kommer till sökoptimering på Google så handlar det om att du vill synas på ett bättre sätt och komma högra upp i sökresultaten. Hur gör man då för att ranka högre? Vad är egentligen sökoptimering? Sökoptimering är något man gör, för att din webbplats eller hemsida ska bli sökbar och att både sökmotorer och besökare ska hitta dit.​​

 Många anlitar en konsult eller ett företag att göra sökoptimering på Google så att man snabbt ska få resultat. Det finns dock ett par saker du kan göra på egen hand.

Hur kan du själv sökoptimera din sida?

Se till att lära dig om metatitlar och metadescription. Båda dessa är nödvändiga för att så att säga förklara vad sidan och texten på sidan handlar om. Titel får inte vara för lång och den bör vara unik för varje sida du gör. Metadescription är den text som syns på Google, när individer söker på vissa ord. Har du rätt rader som dessutom förklarar er sida, så kommer det dels högt upp och dels lockas personer att klicka sig vidare in till just din sida.

 Övriga saker att tänka på när det kommer till sökoptimering på Google är att din sida måste ha ett bra innehåll, det ska vara unikt och det bör inte stå en massa onödigt. Allt för många sökord, kan istället göra att Google väljer bort din sida. Bäst sökoptimering får du med rätt antal sökord som dessutom är relevant för den sida som du har.


Vad är en koncernredovisning?

En koncern är ett företags sammanslutning till att bli en ekonomisk enhet. Man grundar den på moderbolagets aktiemajoritet eller på dotterbolagets röstmajoritet. En koncernredovisning ska göras av ett moderbolag som är av modell större. Vad som är vad kan läsas om på Bolagsverket. 

Koncernredovisningar ska innehålla visa delar. Bland annat måste det finnas en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Det ska även innehålla en revisionsberättelse.

Varför gör man koncernredovisningar?

Koncernredovisningar är till för att intressenter ska få ekonomisk information om företaget. Det kan handla om resultat, ställning och vad det är för kassaflöde. Detta så att intressenter kan utvärdera koncernen. Man kan säga att en koncernredovisning är en slags redovisning där man visar ingående olika resultat. Man slår samman resultaträkningar och balansräkningar och enligt lag ska en koncernredovisning bestå av dels en koncernbalansräkning och en koncernresultaträkning. 

Det ska även finnas med noter, en förvaltningsberättelse samt att det ska vara med en kassaflödesanalys. Koncernredovisningen måste upprättas på ett sätt som är överskådligt och den ska även göras i enlighet med vad som kallas för god redovisningssed. Allt som ska vara med i redovisningen för koncernen ska upprättas som en helhet. Den ska även verka för att ge en rättvis bild av företaget och företagets ställning. 

Om du har behov av att få hjälp med din koncernredovisning så kan du anlita ett företag så som Furulunds Revisionsbyrå. I vissa fall kanske du har en egen revisor, som inte får göra denna åt dig på grund av att du har ett så pass stort företag. Då är det en större redovisningsbyrå som får hjälpa dig.​​​​​